yacht pool logoŠkôd pri prevádzke plavidla sa môže stať nesmierne množstvo a ak nemá skipper patričné poistenie, môže ho to v prípade nepriaznivých okolností vyjsť veľmi draho.
Pre kapitánov ponúkame možnosť poistenia lode a posádky cez YACHT-POOL.

Poistenie sa uzatvára na obdobie 1 roka (od požadovaného dátumu) a platí Vám opakovane pre všetky plavby počas daného roka. Je možné uzavrieť nasledovné poistenia:

 • Poistenie zodpovednosti skipperaod 97 € / rok (plachetnica, krytie do 5 miliónov €)
 • Úrazové poistenie skippera a posádkyod 42 € / rok (krytie do 155 000 € trvalé následky, do 60 000 €  pátranie a záchrana, do 77 000 € v prípade smrti) – pozor, nezahŕňa liečebné náklady, preto odporúčame zároveň aj poistenie od ECP
 • Poistenie kaucieod 64 € / rok (podľa výšky kaucie, poistné je 10% z kaucie. Pozor, nezbavuje povinnosti zložiť kauciu pri preberaní lode! V prípade poistnej udalosti treba nárokovať vrátenie strhnutej kaucie u poisťovne.)
 • Poistenie následných škôdod 85 € / rok
 • Poistenie storna rezervácie4,9% z poistnej sumy

Prečo špeciálne poistenie od YACHT-POOL?
Poistné podmienky na stiahnutie

Čo v prípade poistnej udalosti?

Ako doklad o vzniku škody je potrebné predložiť:

 • faktúru / originál účet
 • doklad o uhradení platby
 • podrobný popis priebehu a rozsahu škody v anglickom, alebo nemeckom jazyku. Tento popis musí potvrdiť svojim podpisom skipper a všetci členovia posádky.
 • zmluvu o prenájme (kópiu)
 • zoznam členov posádky (kópiu)
 • pri škode väčšieho rozsahu,alebo škode kde je účastníkom viacej lodí aj hlásenie (záznam) z kapitanátu

Žiadosť o uzavretie poistenia YACHT-POOL

Poistenie zodpovednosti skippera

Poistenie zodpovednosti skippera zahŕňa materiálne a nemateriálne škody vyplývajúce z konania a zodpovednosti skippera. Poistenie pre skipperov motorových lodí automaticky zahŕňa poistenie skipperov plachetníc. Pre skipperov motorových lodí s max. rýchlosťou do 10 km/h platí sadzba ako za plachetnice. Škody na majetku z dôvodu hrubej nedbanlivosti sú poistené na max. 1 milión € / rok.
Úrazové poistenie

Zahŕňa poistenie skippera a posádky v prípade nehody s následkom trvalej invalidity (výška krytia od 155 000 € do 770 000 € podľa druhu poistenia) alebo smrti (krytie 77 000 €). Taktiež zahrňuje záchranné práce v prípade nehody (krytie 60 000 €).Poistenie depozitu (kaucie)

Pokrýva poistenie kaucie do zvolenej výšky kaucie. Spoluúčasť je 5%, nie však menej ako 50 €. Zvolená suma výšky depozitu nemôže byť nižšia ako výška depozitu, ktorá je uvedená na zmluve s chartrovou spoločnosťou.

Poistenie depozitu klienta nezbavuje povinnosti zloženia depozitu podľa zmluvy o nájme lode a úhrady prípadnej vzniknutej škody z depozitu. Klient si škodu uplatňuje spätne cez YACHT POOL zaslaním žiadosti spolu s potrebnými dokladmi.

Poistenie je platné počas obdobia platnosti poistenia (1 rok) na všetky chartre, kde je poistenec uvádzaný ako skipper v chartrovej zmluve.

Uvedené sadzby neplatia na poistenie depozitu pri regatách - podlieha špeciálnym podmienkam, pre poistenie žiadajte formulár "C".


Poistenie storna

Poistenie kryje riziko kapitána jachty ako aj členov posádky v prípade odstúpenia od nájmu v dôsledku choroby. Platné je len na obdobie chartru, na rozdiel od ostatných druhov poistenia.
Na požiadavky presahujúce hodnotu 10 000 € je potrebné žiadať špeciálne podmienky v YACHT POOL. Minimálna výška poistnej sumy je 40 € bez ohľadu na výšku krytia. Poistenie nie je možné pri chronických chorobách a chorobe, ktorá prepukla pred uzavretím poistenia.

Poistné je 4,9 % z celkovej sumy nájmu.Začiatok a trvanie poistenia
Platba

Spočítajte si sumu za poistenie podľa označených poistení a celkovú sumu pošlite prevodom na účet.

Číslo účtu pre úhradu poistného SK 37 0200 0000 0032 7174 8559 ( VUB)
variabilný symbol: 122
do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko

Číslo účtu – len pre platby z Českej republiky (ČSOB):

SK97 7500 0000 0040 2264 0680   SWIFT  CEKOSKBX

Po vykonaní úhrady a obdržaní správne vyplneného formulára Vám bude zaslaná poistná zmluva na Vašu e-mailovú adresu. Žiadosť o poistenie odporúčame zaslať a úhradu vykonať minimálne 3 pracovné dni pred požadovaným začiatkom chartru.

Upozorňujeme, že suma za poistenie musí byť poukázaná na účet najneskôr 24 hodín pre nástupom na plavbu, t.j. pred prvým dňom poistenia.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

MAXO s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel: 02 62 522 722
mob: 0917 630 217
 yachting@maxo.sk
MAXO na Facebooku
skype: maxo.yachting maxo.yachting

Slovak Croatian English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top