Kapitánsky kurz

Kapitánsky kurz

Vyplnením online prihlášky, prípadne osobne v kancelárii MAXO s.r.o. na Černyševského 26 v Petržalke, 2. poschodie.

Teoretická časť 390 €, kurz rádiotelefonistu 75 €, praktický výcvik v Chorvátsku od 560 € alebo praktický výcvik na Oravskej priehrade 245 € + kolky k vydaniu kapitánskeho a VHF preukazu 40 € + 16 €.

Všetky skriptá a študijné materiály dostanete na kurze. Sú v cene teoretickej časti. V prípade záujmu si môžete vyžiadať literatúru ešte pred prednáškami. Podmienkou je zaslanie prihlášky a úhrada poplatku za kurz. Doplnkovú literatúru nájdete v našom e-shope.

Vyhláška nestanovuje poradie, v akom treba absolvovať jednotlivé časti kurzu. Tí, ktorí sa najprv radšej oboznámia s jachtingom na suchu, môžu začať prednáškami a skúškou z teoretickej časti. Niekto uprednostňuje radšej praktickú skúsenosť, až následne teóriu. Nie je žiadny predpísaný ani odporúčaný postup ako na to, záleží to len od Vašich preferencií. Dôležité je však absolvovať všetky potrebné časti kurzu najneskôr do 18 mesiacov od prvej skúšky.

Teoretická časť - prednášky počas dvoch predĺžených víkendov - piatok poobede, sobota, nedeľa + ďalší týždeň piatok poobede a sobota doobeda.
Praktický výcvik v Chorvátsku - týždeň.
Alebo ak už máte naplávaných aspoň 200 námorných míľ, stačí praktický výcvik na Orave - necelé tri dni, obvykle piatok večer, sobota, nedeľa doobeda.

Všetko potrebné sa naučíte počas teoretickej a praktickej časti kurzu. Samozrejme, je to základ, ktorý je potrebné rozširovať praxou. Ak máte záujem o získanie oprávnenia pre oblasť plavby "C" (pobrežná plavba do 12 námorných míľ), nepotrebujete byť predtým držiteľom žiadneho preukazu ani mať pred kurzom skúsenosti z plavby na mori. Pred prihlásením sa na kurz odporúčame mať aspoň základnú znalosť angličtiny.

Okruhy otázkok zo všetkých predmetov nájdete tu.

Námornú prax Vám potvrdí kapitán, s ktorým ste plávali na tlačive Prehľad nautickej praxe.

K vydaniu Medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla potrebujete aj preukaz rádiotelefonistu (VHF licence). Tento preukaz je vyžadovaný aj chartrovými spoločnosťami pri prenájme lode.

V rámci kapitánskych kurzov organizujeme aj prednášku a následne na Telekomunikačnom úrade aj skúšku na získanie preukazu rádiotelefonistu. Poplatok za kurz a skúšku je 75 €. Skúška je ústna, z troch predmetov - rádiokomunikačné predpisy, rádiokomunikačná prevádzka a elektrotechnika a rádiotechnika. Zoznam otázok nájdete tu.

Veliteľ rekreačného plavidla pobrežnej plavby - tzv. oblasť plavby "C" je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia.

Veliteľ rekreačného plavidla morskej plavby - tzv. oblasť plavby "B" je oprávnený viesť plavidlo s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia.

Veliteľ rekreačného plavidla oceánskej plavby - tzv. oblasť plavby "A" je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori bez obmedzenia.

1. absolvovať teoretickú časť, t.j. úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň C pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom z predmetov: navigácia, plavebná náuka, námorné právo, meteorológia, zdravoveda a anglický jazyk.
2. preukázať plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 Nm alebo 100 hodín plavby na rekrečnom plavidle poháňanom motorom.
3. absolvovať praktický výcvik a skúšku pod vedením inštruktora povereného ministerstvom.
4. byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu - t.j. absolvovať prednášku a skúšku z 3 predmetov.
5. priložiť k žiadosti o vydanie preukazu všetky potrebné dokumenty, kolky, fotky,...

Pre vydanie preukazu musí žiadateľ splniť nasledovné podmienky:
1. je držiteľom preukazu skupiny C.
2. preukázanie plavebnej praxe na mori najmenej 2000 Nm, z toho najmenej 1000 Nm vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla stupeň C.
3. úspešné vykonanie teoretickej skúšky pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom z nasledovných predmetov: navigácia, plavebná náuka, námorné právo, meteorológia a anglický jazyk.
4. je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

Pre vydanie preukazu musí žiadateľ splniť nasledovné podmienky:
1. je držiteľom preukazu B.
2. preukázanie plavebnej praxe na mori najmenej 5000 Nm, toho najmenej 3500 Nm vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla B.
3. úspešné vykonanie teoretickej skúšky pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom.
4. je držiteľom všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu.

Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla je oprávnený viesť námorné rekreačné plavidlo s dĺžkou do 24 metrov.

Áno, platnosť slovenského preukazu je celosvetová

* Na rozdiel od preukazov, ktoré môžu občania SR získať na chorvátskom kapitanáte  - tieto platia iba v chorvátskych vodách!

Nie, preukaz vydaný Námorným úradom platí len pre morskú plavbu. Pre plavbu na jazerách a riekach je potrebný preukaz Vodcu malého plavidla, ktorý vydáva Štátna plavebná správa.

Nie, platnosť kapitánskeho preukazu nie je časovo obmedzená.

Medzinárodný preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla vydaný Námorným úradom SR - vzor.
Medziárodný preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla

Kapitánsky preukaz vydávaný Chorvátskym kapitanátom (platný len v Chorvátsku) - vzor (kliknite sem).

Zoznam preukazov akceptovaných pri prenájme lodí v Chorvátsku nájdete v tomto dokumente.

Kapitánsky preukaz vydaný Chorvátskym kapitanátom (Voditelj brodice) je platný len v chorvátskych teritoriálnych vodách. Pri prenájme lode v inej krajine je veľká pravdepodobnosť, že tento preukaz nebude uznaný.

Medzinárodný preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla vydaný Námorným úradom SR je platný na celom svete.

Je pravda, že chorvátsky preukaz je možné získať rýchlejšie a jednoduchšie, než slovenský. Na druhej strane je treba povedať, že tomu potom zodpovedajú aj nadobudnuté vedomosti. Treba si uvedomiť, že pri jachtingu je dôležitá predovšetkým bezpečnosť posádky, preto netreba podceňovať teoretickú i praktickú prípravu skôr, než vyplávate na more.

MAXO s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel: 02 62 522 722
mob: 0917 630 217
 yachting@maxo.sk
MAXO na Facebooku
skype: maxo.yachting maxo.yachting

Slovak Croatian English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top