• kurzy
 • kurzy
 • kurzy
 • kurzy
 • kurzy
 • kurzy
 • kurzy
 • kurzy
 • kurzy
 • kurzy
 • kurzy
 • kurzy

Developed by jtemplate

Termíny kapitánskych kurzov:                Prihláška

I. Kurz pre oblasť plavby C

17.3.-19.3.2017, 24.3.-25.3.2017 a skúška 5.4.2017

21.4.-23.4.2017, 28.4.-29.4.2017 a skúška 10.5.2017 - kurz je vypredaný

9.6.-11.6.2017, 16.6.-17.6.2017 a skúška 29.6.2017

II. Kurz pre oblasť plavby B

3.3.-5.3.2017 a skúška 15.3.2017

Cena kapitánskeho kurzu (teoretická časť): 350,- €

V cene: učebná literatúra, odborní lektori, poplatok za skúšku, prenájom miestnosti, nápoje počas celého kurzu a obed počas celodenného programu. K vystaveniu kapitánskeho preukazu sú potrebné kolky v hodnote 40,- €. Kolky stačí priniesť až po skúškach, spolu s ostatnými dokladmi.

Podmienkou pre získanie kapitánskeho preukazu je preukaz rádiotelefonistu. Prenášku je možné absolvovať počas kapitánskeho kurzu. Skúška na získanie VHF preukazu prebieha v inom termíne ako skúšky z ostatných predmetov, koná sa na Telekomunikačnom úrade v Bratislave. Poplatok za absolvovanie kurzu a skúšky rádiotelefonistu je 75,- €. K vystaveniu preukazu rádiotelefonistu sú potrebné kolky v hodnote 20,- €. Kolky je potrebné priniesť na skúšku na Telekomunikačný úrad.

Okrem teoretickej časti je potrebné absolvovať praktickú skúšku a preukázať námornú prax aspoň 200 námorných míľ (pre oblasť C). Prax možno absolvovať aj pred teoretickou časťou kurzu - postup je ľubovoľný.

Poplatok za kurz uhraďte pred zahájením kurzu prevodom na bankový účet v Tatrabanke IBAN SK72 1100 0000 0026 2983 3623. Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno pre ľahšiu identifikáciu.

V prípade neospravedlnenej neúčasti sa kurzový poplatok nevracia. Za ospravedlnenie sú považované len vážna choroba alebo neočakávaná vážna rodinná udalosť.

Kurz sa koná na Černyševského 26 v Petržalke na 5. poschodí v priestoroch spoločnosti SCHAUMANN SLOVENSKO s.r.o. Našu kanceláriu nájdete v rovnakej budove na 2. poschodí.

Vyplnenie a odoslanie prihlášky nezaručuje automaticky účasť na vybranom kurze, nakoľko kapacita kurzov je obmedzená. Vašu prihlášku potvrdíme mailom. Podmienkou účasti na kurze je zaplatenie poplatku za kurz.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s horeuvedenými podmienkami a záväzne sa prihlasujete na kurz na získanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla na mori vo vybranom termíne.

Prihláška


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

MAXO s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel: 02 62 522 722
mob: 0917 630 217
 yachting@maxo.sk
MAXO na Facebooku
skype: maxo.yachting maxo.yachting

Slovak Croatian English French German Greek Italian Portuguese Russian Spanish
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top